Il-2 po síti  

autor: Hoper
editace: Hoper, 1. 1. 2013

    Máte připraveného Šturmovika ? Tak hurá "do světa". Jsou tři možnosti, jak se připojit na nějaký server. Buď znáte přesnou IP adresu serveru a port, přes které se připojíte, nebo využijete služeb šikovného prográmku Slováka Jirky Fojtáska - HyperLobby (HL). Třetí možností je program Xfire. O tom ale snad někdy jindy.

    Nejprve první možnost. Spustíte simulátor, přes menu Hra pro více hráčů (Multiplayer) - Připojit se k serveru (Join Server) se dostanete do nabídky, ve které je políčko, kam musíte zadat IP adresu (nebo doménový název serveru) spolu s číslem portu, oddělené dvojtečkou, například:

  • 147.32.50.52:21000
  • k222-fw1.fsik.cvut.cz:21000
Obojí vás připojí na server Asfaltových holubů (použijete-li port "21150", dostanete se na tréninkový server)

    Při LAN akcích můžete kliknutím na tlačítko "Search for Local Servers" vyhledat "dostupné" lokální servery a pak vybrat vámi požadovaný.

    Problémem u této varianty připojení je to, že pokud se takto připojíte na server, který je zaregistrován na HL, pak lidé, kteří jdou "přes" HL vás (a ostatní stejně připojené) neuvidí a budou zmateni, proč se nemohou připojit, když informace z HL říká, že je připojeno 40 lidí a server podporuje 50.
Dalším minusem je nutná znalost adresy a portu serveru a vypisovat je (pravda, ti chytřejší/línější můžou adresu vložit pomocí Ctrl+C - Ctrl+V :).
(poznámka "2013" - současné verze Šturmovika již umí si pamatovat x posledních adres, na které jste šli "přímo", ale přesto HyperLobby, případně XFire, má svoji nezastupitelnou funkci v tom, že zobrazují určité důležité informace - viz. níže.)

    Druhou možností je komunikační prográmek HyperLobby. Je sice malý co do velikosti, ale umí velké věci. Je určen pro připojování se k zaregistrovaným leteckým herním serverům a to nejen ke Šturmovikovi. Původně byl totiž napsán pro internetové hraní Jane's WW2 Fighters, nyní podporuje několik dalších leteckých simulátorů. Jeho služeb však využívá v naprosté většině právě komunita kolem Šturmovika. Zobrazuje aktuální běžící servery, počet a seznam k nim připojených lidí, informace o zvoleném serveru. Dále obsahuje jednoduchý "pager" (systém na posílání zpráv vybranému zaregistrovanému člověku) a okno s textovým řádkem pro chat se všemi aktivními hráči.

    Co je třeba pro to, abyste mohli používat tento program ?
Nejprve si musíte stáhnout jeho instalaci z domovského serveru ze sekce Downloads a spustit ji. Instalační soubor ve verzi 4.3.2 má 922.00 Kb, po nainstalování zabere program na disku přibližně až 3MB. 

    Při prvním startu vlastního programu musíte nejprve souhlasit s licenčním ujednáním. Poté si ze seznamu vybrat typ simulátoru, ke kterému se chcete aktuálně připojit a vyplnit jméno (CALLSIGN) a heslo (PASSWORD). Pozor na výběr hry - ze Šturmoviků je zde k výběru  několik verzí! Pokud si chcete zalétat poslední/aktuální, vyberte Il-2 Sturmovik 1946 ! Jméno hráče by se mělo shodovat s tím, jaké máte vyplněno jako Přezdívku (CallSign) v menu Pilot ve hře. Pokud by vám v chat okně vyjela hláška "Wrong password or invalid username", snažíte se zaregistrovat již někým jiným zaregistrované jméno a musíte zvolit jiné.

    Jestliže vás nebaví neustále vyplňovat heslo (a jméno), zaškrtněte si nejdříve políčko vpravo vedle hesla a pak můžete i vedle jména. Při dalším spuštění budete automaticky přihlášen pod tímto jménem a heslem. Pokud si zaškrtnete jen heslo, HL si jméno bude pamatovat (bude vloženo v patřičném políčku), ale bude čekat na potvrzení připojení.

    Pokud server nedetekuje umístění vámi zvolené hry na vašem HDD, požádá vás o uvedení cesty k jejímu spouštěcímu programu.

    Toto okno lze také vyvolat kliknutím na tlačítko CONNECT (musí být Connect, ne Disconnect) při současném držení kláves CTRL+SHIFT. Hodí se to v  případě, že máte v PC několik "verzí" Šturmovika - FB+AEP a Pacifiky. Například.

    Poté vás instalace požádá v části pro chat o potvrzení hesla a napsání vaší emailové adresy. Požadované údaje napište do řádku pod tento text.

 

    Toť celá instalace a registrace :)

    Pokud se vše zdařilo (i mně se to povedlo na první pokus, tak to už snad každému ;), uvidíte před sebou HyperLobby v celé své kráse:

 

    Ta žlutá čísla tam samozřejmě normálně nejsou, díky nim teď popíšu, co jednotlivé části programu znamenají a jakou mají funkci.

1a rozbalovací hlavní menu s možností:

Připojit se zadáním jména a hesla ke zvolené hře. Nebo se odpojit.

  Zobrazit seznam připojených hráčů
Anticheat testu - zatím stále nefunkční
Pager - systém pro odesílání a čtení jednoduchých textů zvoleným osobám. V "paměti" uchovává jen přijaté zprávy.
Změna vzhledu (jen "skinu") samotného programu
Poděkování autora
1b okno, v němž se zobrazuje zvolená možnost z  menu 1a
2 okno veřejného chatu a pod ním textový řádek, z  něhož lze do chatu psát
3 okno se seznamem aktuálně připojených "přátel" a "přátelských" serverů
4a rozbalovací menu s výběrem typu hry - tzv. přepínač místností
4b-4c výpis aktivních serverů pro daný typ hry. Je vypsán základní název, aktivní počet/maximální počet hráčů, grafické znázornění kvality připojení.

 

    A teď trochu podrobněji.

    V hlavním menu (1a) má význam "jen" volba CONNECT / SELECT GAME, PLAYER LIST a PAGER.

    CONNECT / SELECT GAME - přes tuto volbu se můžete přepínat mezi různými hrami, které jsou HL podporovány. Takže když vás přestane bavit Šturmovik, můžete se přepnout na LOMAC a zalétat si po síti o něco rychlejší "roury" :)

 

    PLAYER LIST - po vybrání této volby se objeví v (1b) tyto dva seznamy:

    I bez velké znalosti angličtiny je jasné, že levý sloupec ukazuje hráče, kteří jsou přihlášeni k HL, ale ještě nejsou připojeni k žádnému serveru. Vpravo jsou hráči, co se již účastní nějaké letecké bitvy. Nebo každým okamžikem budou - to ale pouze v případě, že se přihlásili k nějakému coop serveru a čekají na jeho spuštění.

    Kliknutím na jméno hráče se vám objeví toto okno

jméno vybraného hráče
přidat do seznamu přátel. Vidíte pak, jestli je daná osoba připojena a kde. Tito přátelé se vám pak zobrazují v (3)
poslat zprávu (pagerem) nebo dotyčnému poslat vlastní IP
jen pro server
aktivní v případě, že je zvolený hráč připojen k serveru. Informace jsou pak o tomto serveru, ne o hráči samotném
pokud vás hráč nějak otravuje, můžete ho touto volbou ignorovat (případně ignorace zbavit)
jako host mise máte touto funkcí možnost "vyhodit" nevhodného člověka (ještě před jejím spuštěním)
opuštění toho menu

 

    V seznamu IN GAME úplně dole jsou uvedeny i DF (DogFightové) servery. Opět dobré pro to, že si můžete ty častěji navštěvované označit jako "přátelské" a oni pak budou vždy zobrazeny nahoře v seznamu aktivních serverů a navíc žlutě zvýrazněny.

jméno serveru
poslat zprávu (pagerem) nebo poslat vlastní IP (třeba z důvodu možnosti připojení vašich kamarádů na vámi hostovaný server)
připojit se k danému serveru do aktuální mise
verze hry, typ mise, max.možný a aktuální počet připojených, váš ping na tento server, obtížnost a je-li k přístupu nutné znát heslo
v rámci serveru nevím jestli to je vhodná nabídka, ale budiž - můžete prostě určité servery ignorovat. A pak je zas odignorovávat :)
není určeno pro server
WT_Dedic již v seznamu "oblíbených" mám , takže není položka "Přidat...", ale "Odebrat ..."
opuštění toho menu

 

    PAGER - umožňuje posílat a číst zprávy. Jak jsem již psal výše, uchovává jen zprávy došlé, ty odeslané si buď musíte pamatovat nebo se jimi už pak nezaobírat :)

                 

    Příchozí zpráva je oznámena zvukem a blikáním "světýlka" vpravo od nahoře. Kliknutím na něj se vám zobrazí. Zobrazí se vám informace od koho je zpráva, kdy došla a její obsah. Zprávu si můžete tlačítkem "DEL" smazat nebo "RE:" na ni odpovědět.
Tlačítko NEW slouží pro napsání nové zprávy , tlačítka "<<<" a ">>>" pro listování po předchozích nebo následujících přijatých zprávách.

    Pro odeslání je nutné mít vyplněné jméno příjemce - RECIPIENT. Buď si jméno pamatujete (nerozlišují se malá a velká písmena) nebo odpovídáte na přijatou zprávu nebo si najdete příjemce v seznamu hráčů a přes popup menu Send -> Pager message se vám automaticky jméno vyplní. Zprávu samozřejmě píšete do části MESSAGE. Odešle se tlačítkem SEND... nebo kombinací kláves CTRL+Enter. Pokud jméno příjemce vypisujete a napíšete ho špatně, systém vám vrátí hlášku o nedoručení zprávy z důvodu neexistence příjemce.

 

    Chatové okno (2)

    Je to veřejný chat, takže hlášky sem napsané vidí každý, kdo je na HL připojen a nelítá zrovna v nějaké misi. Ideální pro "náborové" výzvy do neobsazených coop misí. Díky tomu, že se text dá psát různobarevně (jak, to je napsáno na webu HyperLobby v sekci Tips & Tricks), dají se takovéto nabídky barevně odlišit, aby si jich každý hned všiml. Při psaní je dobré mít na paměti, že případní zájemci musí vědět, kde se "náborové středisko" nachází a o koho je zájem - tedy například napsat: "need VVS pilots for BW #1 3" (je třeba pilotů VVS = Ruska v coop sekci Bellum War #1, kanál 3)

 

    Přátelé (3)

    Nebojte, nejedná se o žádný seriál, ale pro dobrou pomůcku. Vidíte tak, jestli jsou vaši kamarádi nebo příslušníci letky připojeni a případně kde.

Význam znaků před:

znak význam
bez znaku hráč je přihlášen do HL, ale není v  žádném slotu žádné hry
- hráč je přihlášen k serveru, ale mise na něm ještě není spuštěná
* hráč v tomto okamžiku létá na nějakém serveru
H značí Host - uživatel buď hostuje nějakou hru nebo se jedná o server
A hráč je sice přihlášen, ale v tuto chvíli nepřítomen (away)

 

    Rozbalovací menu pro výběr typu hry (4a)

    Je standardně nastaveno do GENERAL ROOM - v sekci 4b jsou zobrazeny dostupné DF servery, v  sekci 4c jsou volné sloty pro založení nových. Většina serverů je již dedikovaných, běží neustále a obsahují několik misí, které se v závislosti na splnění cílů, případně odehraném čase, postupně dokola mění. Samozřejmě jde založit i server z vašeho PC a hostovat ho pro zvolený počet lidí. Podmínkou je odpovídající konektivita k internetu, dostatečně výkonné PC a veřejná IP. V současné době má ale založení takovéhoto DF serveru význam snad jedině pro to, jestli si chcete "zaválčit" nebo zatrénovat proti několika málo vybraným lidem (přístup k serveru omezen heslem). Něco jiného je už založení jakékoliv coop mise. Jedna jde založit přímo v General Room, další pak v části COOPERATIVE ROOM. Ostatní položky rozbalovacího menu jsou již jen další různé formy coop misí, založené na systému určité posloupnosti misí, plánování, pohybu a vývoji fronty atd. Je to ale především pro lidi organizované do letek, ovládající jak pilotáž letadel, tak i navigaci jen podle mapy a prolétávaného okolí, disciplinovaně dodržujících cíle a úkoly mise atd.

    Pokud se chcete připojit k nějakému již běžícímu serveru, vyberete si takový, který má pokud možno co nejvíce zelených čárek. Čím více zelených, tím je spojení lepší. Žluté znamenají vaše připojení, červené velice špatné připojení nebo daný člověk má zakázané odesílání informací o jeho připojení. Hodnota pingu se zjistí podržením myši nad čárkami, "přepočet" aktuálního pingu kliknutím na čárky.
Dále musí mít server ještě nějaká volná místa. To poznáte dle čísel napravo od názvu serveru. Např. 30/35 znamená, že na serveru je připojeno 30 simulantů z maximálního možného počtu 35. Pozor, ale připojeno jen přes HL, pokud se někdo připojí přímo přes jemu známou IP adresu serveru, není v tomto čísle započítán ! Takže pokud je ve hře pět takovýchto letců, vy se na server už nepřipojíte. Bohužel to, že se díky tomu nepřipojíte, zjistíte až po spuštění připojení se a spuštění celého programu Šturmovika (viz dále).

    Najetím myší na vybraný server si zobrazíte informace o něm:

    Server se jmenuje CZ_AH_Dedicated PF 3.04m. PF 3.04m zároveň označuje, na jaké verzi Šturmovika server jede - pokud byste měli jinou, server vás nepřipojí. Ping znamená kvalitu spojení mezi vámi a serverem, což v tomto případě je velice dobré (ještě do velikosti 250 se ping dá označit jako velmi dobrý. Tedy dle HL :) Další řádek je jasný, třetí znamená, že se jedná o DF. Difficulty (Obtížnost) je Custom (Vlastní). Proč, to je poznat podle zaškrtnutých možností v pravé části okna. Podle obtížností si vybírejte "své" servery. Z počátku asi s  tou nižší obtížností, později naopak s tou vyšší - není nic horšího, než když jste na serveru s nízkou obtížností, ale vy si létáte podle sebe na plnou - nedíváte se z vnějšího pohledu, máte vypnuté ikony, Speedbar i mapu a naopak stále zapnutý kokpit a "sejme" vás desetiletý klučina, využívající všech povolených výhod :)) Poslední řádek před výpisem přihlášených letců sděluje, že přístup k serveru není omezen heslem. Pokud by heslo měl, dalo by se to poznat již v seznamu - server by se nacházel na úplném konci a byl by zdůrazněn červeným jménem. Ve výpisu přihlášených letců je vždy na prvním místě server (host), dále pak již následují jednotliví piloti. Pokud se vám tedy nastavení obtížnosti serveru líbí/vyhovuje, to samé kvalita spojení a třeba i přihlášení piloti, stačí už jen kliknout na tlačítko "JOIN THIS SESSION" a už jen čekat, až se připojíte. Nejprve se provede přihlášení k samotnému serveru. Zde se vyhodnotí, zda počet všech připojených hráčů dovolí připojit ještě někoho dalšího. A v tuto chvíli vy poznáte, zda seděl údaj o počtu přihlášených na HLku s počtem skutečně přihlášených - buď se vám vypíše hláška "Connection Successful" nebo "Connection Attempt to remote host rejected. Reason: Limit connection = xx" kde xx je číslo udávající maximální počet přihlášených simulantů. V prvním případě je vše v pořádku a vám se začne natahovat mise, ve druhém máte smůlu a buď musíte počkat a za chvíli zkusit štěstí znovu nebo jít hledat jiný server.
Pokud se na server lidi přihlašují jen přes HL, jakmile dojde k zaplnění maximálního počtu účastníků, server z nabídky zmizí.

    Když už jste pokročilejší lítač, člen letky, kterému se zachce mise, kde se musí spolupracovat, opravdu dbát na splnění úkolů a poněkud více myslet při létání, přepněte se pomocí "přepínače místností" do některé coop místnosti. Uvidíte zde několik takovýchto oken:

 

    V horním řádku okna je název BW#1 2 - značí to, že jste v první místnosti BellumWar (BW), druhém okně. Jelikož je teď BW dosti v kurzu, má pro sebe vyhrazeny místnosti dvě, ve kterých je po třech oknech. Pozornější z vás zaregistrují, že sloty jsou barevně rozděleny na dvě části - horní polovina je tmavě šedá, spodní černá - bojují proti sobě dvě strany, proto dvě půlky. Dejte si tedy pozor, ke které straně se připojíte v tomto okně a kterou stranu si pak vyberete ve vlastní misi. Když to "popletete", minimálně vás pár lidí seřve. V tom lepším případě :) Kam se "kliknout" se buď dozvíte v  INFO o serveru (vpravo nahoře) nebo už musíte poznat dle jmen připojených lidí. Třeba podle jména v prvním slotu - je to člověk, který misi bude hostovat. Ale není vždy bezpodmínečně nutné, aby host byl připojen jako první, sloty se můžou obsazovat i od nižších pozic, jen je třeba si dát pozor, abyste neobsadili první slot a misi při tom hostovat nechtěli. Tyto mise jsou vždy o domluvě a to nejen při vlastním boji, takže poinformovat se, do které půlky se kliknout, můžete ještě před vlastním připojením. Pokud se ukliknete a mise se nespustí, ještě se nic neděje. Prostě se kliknete na jiné místo a vaše jméno "přeskočí" tam. Když zjistíte, že jste se omylem připojili k jiné skupině, než jste chtěli, buď se překliknete do jiného okna nebo kliknete pravým tlačítkem na své jméno a tím se od tohoto okna odpojíte.
 

    Když je vše připraveno, host misi spustí,  HL vás přepne do Šturmovika a vy můžete letět :)

 

    Poznámka "2013": od doby, kdy vznikl tento článek, uběhlo již hodně vody a na scéně Šturmovika se událo spoustu věcí. Mimo jiné se začal i "modovat". Co je "modování" není tématem tohoto článku, takže pro informace o tom odkazuji na forum SVK (vwings.net). Zde to zmiňuji pouze v souvislosti s tím, že se vám při přihlašování na server může stát, že tento vás nebude chtít přihlásit.
Důvodů může být několik:

  • již zmíněné zaplnění serveru (server toto oznamuje)
  • problém s vaším nickem ve hře - servery jsou háklivé na háčky a čárky, případně mezery nebo některé nestandardní znaky ve jménu. Některé servery ignorují (rozuměj nepustí dál) jména typu "John Doe" (nick výchozího profilu ve Šturmu) nebo nick neobsahující žádný znak.
  • zabanovaní - pokud na některém serveru děláte to, co nemáte (a je to zveřejněno v pravidlech serveru/briefingu mise), může se vám stát, že vás pro přístup na tento server "zabanují" (zakážou přístup). Pokud si myslíte, že jste neprovedli nic proti pravidlům serveru, můžete pak zkusit napsat adminovi serveru (většina větších serverů má svoji webstránku), vysvětlit mu co a jak a požádat ho o odblokování.
  • rozdíl verzí vašeho Šturmovika a Šturmovika běžícího na serveru (též oznamováno). Zde je to trošku složitější - oficiální verze programu Šturmovik (server) rozliší a při výpisu vám oznámí co vyžaduje za verzi. V případě nadbytečných nebo naopak chybějících módů na vaší straně vám server nemusí zahlásit nic a prostě vás nespojí.
  • a nakonec "neidentifikovaná" chyba - to pak máte docela pakec :) Problém může být kdekoliv - chyba v konkrétní misi, konkrétní mapě, díky konstalaci hvězd, chybou instalace Šturmovika, chybou systému Windows, máte prostě ten den pech, .... :)
Většinou se vše ale vyřeší, stačí si vyhledat na již zmíněném serveru vwings.net v návodech nebo na foru potřebné informace, v případě "nouze" se pak tamtéž zeptat.

<<<Il-2 po síti